Letra M

Mares y Pares

maresRevisteta de les Associacions de Pares dels diferents col.legis de la localitat. Es repartia en els col.legis gratuïtament a cada xiquet. Encara que es subtitulava Revista periódica, no tenia una periodicitat fixa. Apareixia esporàdicament quan els pares necessiten comunicar-se amb el món dels escolars. Contenia entrevistes, es parlava sobre l’Escola de Pares, sobre temes d’Educació, problemes o activitats d’actualitat de les diferents escoles locals, etc. L’edició corria a càrrec de la Caixa Rural i s’imprimia a la Imprempta Castell. Va perdurar molt poc.

Comment here

7 + = 8