Letra M

Mare de Déu del Socors, Carrer de la

calle Socorro 1910Celebra la seua festivitat el 8 de setembre. En llibres de protocols antics de 1606, es coneixia com Vall deves Ponent» (Bover Puig. Setm. Vinaròs. “Toponims”). En 1842 se li va posar el nom de «Alameda». En 1884, l’Ajuntament va prendre l’acord de posar-li el nom de Febrer de la Torre, per ser el carrer d aquesta família noble i militar vinarossenca, però aquesta determinació no es va dur a efecte. En 1895 se li va canviar el nom, posant-li el de Ruiz Zorrilla amb motiu de la seua mort. Aquest Manuel Ruiz Zorrilla havia sigut president del Consell de ministres durant Amadeu Primer, i havia participat en la Revolució de Setembre. Va ser Cap del Partit Progressista Revolucionari. L’11 de setembre de 1926 se li va posar a dit carrer el nom de carrer Alfons XIII, perdurant durant la Dictadura de Primo de Rivera. En ella es trobaven les cases dels Febrer de la Torre, (Convent de Monges), Casa Membrillera i «Palacio » (Cine Ateneo), amb la torre de Ballester (1609) en mig d un gran hort. Dita torre es va convertir a principis de segle (1909), seguint les modes del moment, en una torre “d’opereta» com li deia el Sr. Membrillera.

mare_de_deu

Comment here

48 + = 49