Letra M

Mañas Bonví, Josep

mañas(Vinaròs 29-9-1885 – Lloret de Mar 25-VIII-1941). Enginyer Industrial, Llicenciat en Ciències Físiques i Químiques. Catedràtic per oposició de Química Inorgànica i Orgànica de Física de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, des de 1910. Professor de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis del districte quint i professor de Física i Química de l’Escola Elemental de Treball, de Barcelona. Estava casat amb la vinarossenca Lluïsa Redó. En 1924 va ser comissionat per estudiar la construció d’ aparells òptics a París i el govern francés li va atorgar el títol d’Enginyer de l’Escola Superior d’Òptica. Va publicar entre altres, les obres següents: «Química General Inorgánica» (Barcelona, 1910); “Experimentos y Prácticas de Química” (amb colaboració amb Antoni Ribas i Parés (Barcelona, 1913); “Optica aplicada” (Barcelona, 1914), «Química aplicada» (Barcelona 1914). Es així mateix autor del llibre «Física y Química». Va colaborar en diverses publicacions científiques. Professor de Física i Química per oposició en l’Escola Municipal Compl. d’Oficis “Narcís Monturiol” de Barcelona. Estiuejava en Vinaròs, estava casat amb Maria Lluïsa Redó y va tindre quatre fills: Luisa, que va neixer l’any 1920 i va morir al 15 de sept. de 1938; José, que va neixer el 25 de juliol i vas morir el 6 de dec. de 2013, Enginyer Industrial, Arquitecte i Practicant en medicina durant la guerra civil española; Joan Agustí que va neixer al 1925 i va morir al 13 de sept. de 2007, Arquitecte; Agustín, que va neixer al 1929 i va morir al 13 de sept. de 2009, Enginyer Industrial. Mañas Bonví passava els estius sempre que podia a la nostra ciutat. En 1929, finalitzades les vacances de setmana Santa se’n torna cap a Barcelona amb la seua família i «en el seu auto» que el tenia propi. (A.C.A.V. 25/04/2014)

Comment here

− 1 = 1