Letra M

Mallada del Macareno

Topònim. Es citat com a tal en el següent acord municipal del dia 4 d’abril de 1895: “Asimismo se acordó la venta del palmito del barranco de la Barbiguera comprendido en el trozo que media entre la Mallada del Macareno y el puente del ferro-carril por el precio de cuarenta pesetas, con la obligación de cortarlo desde esta fecha hasta últimos de Junio próximo, a Tomás Bueno”. Segurament el topònim faria referència al lloc on el barranc es subdivideix en dos parts poc abans d’on es troba la cisterna o aljub que encara està a la vista dels vianants i d’un corral d’ovelles.

Comment here

43 + = 47