Letra M

Malea – Malear

Topònim. Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. Es citada d’aquesta manera en el padró de riqueses de 1811. El seu nom no ofereix cap dubte i fa referència a un terreny sense cultivar i ple de “malesa”. En alguns documents es recull aquest nom equivocadament ja que la denomina Melià.

Comment here

89 − 83 =