Letra M

Majorals

Són els animadors i encarregats de sufragar les despeses de les festes a canvi de fer ostentació i presidir-les. Entre els majorals més remarcables es troben els immemorials del Santíssim (quatre), que sufragaven certes despeses i presidien les processons de Setmana Santa i Corpus; els de Sant Antoni (quatre) que sufraguen la foguerada i festa del sant a l’ermita; els de les festes de carrer, que organitzen la festa al seu entendre; majorals de Sant Sebastià en les antigues colònies vinarossenques de Barcelona, València, Madrid, etc, un tant emmortides els darrers anys.

MAJORALS DEL SANTÍSSIM. Vegeu Confraria de la Sang.

Comment here

− 5 = 2