Letra M

Magnífic

magnificTítol que ostenta l’Ajuntament de la nostra ciutat, així com també l’ostentava la vila en segles passats. El títol de «Magnífic» que es dóna a l’Ajuntament de Vinaròs apareix com posat de moda en temps del Rei Catòlic, segons documents. Des de l’Edat Mitjana aquest títol precedia els noms de les persones principals, de ciutadans i també de les primeres autoritats municipals i eclesiàstiques com el Justícia i Jurats i el Rector. Es el títol també que ostenten molts ajuntaments de l’estat espanyol i els rectors de les universitats. La permanència molt continuada en el temps d’aquesta utilització en nombrosos documents expedits per les nostres autoritats devia ser l’origen d’aquesta costum que encara apareix vigent en els nostres dies, afavorida molt possiblement per la plèiade d’estudiosos de la nostra història i per la sèrie de bons secretaris que a l’Ajuntament s’han succeït. Per tant no cal buscar-li cap origen extraordinari o privilegi excepcional perquè l’autor suposa que no el hi ha.
També a la llarga tradició amb que es nomenaven els Justicia i jurats, en eixa època foral. Trobem eixe títol donat per tant a la Vila, i són prou abundants els documents en que apareix desde el segle XVI, com en l’acta de benedicció de la nova església (1594). En dit document es citen com magnífics, a més dels: Lloctinent de Comanador, dels Justícia i Jurats, el Rector , i un altre sacerdot que és Doctor en Teologia. Tenim, per exemple, quan el Síndic de la Vila fa peticions al Clergat es dirigeix a ell i ho fa dient que és a petició de la MAGNIFICA VILA. Eixe títol el trobem repetit en profussió el 4 de maig de 1675, quan es demana celebrar la festa de Sant Gregori; el 10 de març de 1700 i en 16 del mateix mes, quan sol.licita que es baixe a la Mare de Déu de la Misericòrdia. També apareix posteriorment en una patent de sanitat de l’Ajuntament de 1799, dibuixada per Antoni Piñol, plater, en el seu encapçalament diu textualment:» LOS MAGNIFICOS SEÑORES JUSTICIA I REGIMIENTO DE ESTA MAGNIFICA VILLA DE VINAROZ«, «Vinaroz y Nª Srª de la Misericordia», en la revista S. Sebastian, de maig de 1908. Pel que respecta a altres ajuntaments, direm que per exemple Castelló, Sogorb, Traiguera i Benicàssim tenen o utilitzen el títol d’Excelentíssim; uns altres -l’immensa majoria- com Benicarló, Vall d Uixó, Vila-real, Nules, L’Alcora, Artana, Alcalà de Xivert, Betxí, per dir-ne uns quants, empren o s’auto-denominen «Il.lustríssim». Y solament l’ajuntament de BORRIANA gasta el mateix títol de MAGNIFIC que el nostre. Finalment, alguns ajuntaments més modest no en utilitzen cap per manca, seguríssimament, de tradició. Pel que fa a les llegendes, Morella ostenta la de Fidel, Forta i Prudent (Fidelis, fortis et prudens); Peníscola el de Fidelíssima Ciutat o també el de Nobilissima Fida attque Fidelisima; Nules llueix la llegenda de «La Muy Leal y Fidelísima Villa y Honor», Albocàsser la de Muy Leal i Noble, etc.; Vinaròs com hem dit va utilitzar durant segles el de «Magnífica Villa» i ara, per privilegi concedit per les Corts en temps de la Reina Isabel II, el de «Molt Noble i Lleial Ciutat«.

Comment here

29 + = 30