Letra L

Lubina, La

la lubinaSocietat de Pesca Esportiva. Aquesta associació de pescadors de canya va ser fundada en juliol de 1977. En octubre es van redactar els estatuts, aprovats el 15 de novembre següent, i com a definitivament aprovada va aparèixer publicada en el setm. “Vinaroz” del 18 de febrer de 1978. Estava domiciliada en el carrer del Socors, número 40 ( El Blau) i en agost de 1979 tenia més de 200 socis. Ginés Pérez Sales va ser el seu primer president durant quatre anys i el va substituir Josep Manuel Morales Fiol en 10 d’octubre de 1981. S’havia acotat un lloc de pesca a la punta del moll de Llevant. En 1993 la presideix Antoni Beltran Dempere. Desprès va tenir la seu en el desaparegut restaurant dit de nom i de fet «Dins del Port». (Vide Sociedad de Caza S. Sebastián).

Comment here

7 + 1 =