Letra L

Lourdes

lourdesL’arxiprest mossèn Bono, ja en els últims anys, en plena efervescència del fenòmen de Lourdes, , va fer reproduir la cova de Massavielle en els alts del lloc on després de la guerra civil estava la sagristia. La intenció era enfervoritzar els fidels en aquesta advocació mariana. Així llegim la noticia a la revista “Comarca” del 19 de gener de l’any 1935: “Está ultimándose el decorado de la Gruta de Lourdes de nuestra Arciprestal, cuya bendición e inauguración se celebrará con gran solemnidad a primeros de febrero. / Es una gran obra de arte, digna de verse, en la que ha demostrado que en Vinaroz tenemos unos excelentes artistas. / Anticipamos la enhorabuena a los artistas señores Ginés Doménech y Molés, padre e hijo.” La part més alta de la reproducció pintada de la basílica va permanèixer fins a finals dels anys 80 en que el rector mossèn Enric Porcar va habilitar el lloc com a nova dependència per a dur a terme certes cerimònies com aniversaris de casament en la intimitat.

Comment here

39 + = 48