Letra L

López-Ibor Camós, Vicent

Metge psiquiatra infantil i juvenil, de prestigiosa ascendència mèdica. Fill de mare vinarossenca: Rosario Camós, filla de Manuel Camós. Aparéix el casament dels seus pares en l’Heraldo de Vinaròs del 9 de juny de 1929 (próximo enlace).

Comment here

− 5 = 3