Letra L

Locella Ferrer, Fra Máxim Tomás

(Vinaròs 14-X.-1696). De l’Ordre de Montesa. Escriptor humanista i professor. Dirigí els estudis dels seus intel.ligents nebots Francesc Locella (Conseller del Real y Supremo Concejo de Castilla) i Rafel Lasala (bisbe). Fou “Mestre de Gramàtica” de l’Aula de Vinaròs per oposició guanyada l’any 1732 (8 d’agost) i que ja regentava des de 1723. Anteriorment exercia eixe mateix càrrec a Xèrica.

Comment here

− 3 = 1