Letra L

Lloctinents de justicia

Com la mateixa paraula indica era el que substituia al Justicia en les absències. Tenia una gran autoritat i es conserven encara els seus Establiments en l’Arxiu Municipal, interessantíssims; sobre el tema escrigué Sebastià Albiol Vidal la seua Tesi de Llicenciatura, amb el títol de “Establiments de Vinaròs de 1647-1648. Un estudi de Dret Estatutari Valencià”. Devem dir que els lloctinents de Justícia de que tenim notícia són els següents:
1584 Pere Forner
1585 Onofre Prima
1586 Miquel Flos
1592 Pere Forner
1593 Jaume Doménech
1594 Pere Gavaldà
1595 Onofre Doménech
1596 Pere Roca
1597 Joan Arnau
1598 Jaume Miralles
1599 Domingo Forner
1605 Joseph Lluch
1606 Agustí Juan
1647 Berthomeu Juan
1654 Berthomeu Juan
1656 Miquel Miralles d’en Miquel Miralles (sic).
1657 Pere Gombau
1658 Damià Chaler
1659 Francesc Cambra
1660 Vicent Juan
1661 Damià Doménech d’en Miquel (sic).
1662 Pere Pons d’en Damià.
1663 Josep Forner
1664 Damià Doménech
1665 Joan Arnau d’en Joan.
1666 Sebastià Forner.
1667 Antoni Flos,
1668 Onofre Domènech
1669 Josep Quixal
1670 Pau Forner
1671 Agustí Joan.
1674 Antoni Flos
1675 Josep Quixal
1676 Joan Forner net d’en Llorens (sic).
1677 Damià Redó
1678 Anthoni Flos
1679 Pau Forner
1681 Antoni Flos
1682 Agustí Joan
1687 Juan Forner del Pover, llaurador, menor de dies
1688 Juan Forner del Pover
1695 Juan Forner dit del Pover
1696 Sebastià Miralles
1697 Sebastià Esteller
1699 Sebastià Gallen
1701 Miquel Chaler
1702 Miquel Chaler
1704 Tomàs Bonet
1706 –
1707 Agustí Pasqual
1707-2º Josep Quixal d’ en Nofre
1708 Joan Bta. Miralles

Comment here

41 − = 37