Letra L

Llavina Guanyabens, Francesca

llavinaSe li van dedicar solemnes 40 hores per la seua ànima en el convent de la Divina Providència en gener i en març de 1936. En 1929 ja apareixia dita senyora com a benefactora de la comunitat. Els Llavina apareixen com a nobles, amb escut heràldic i relacionats amb la nostra població. Vide Noblesa.

Comment here

− 3 = 2