Letra L

Ledesma, Mestre

Organista prestigiòs de la nostra parroquial que després va passar a Sevilla. Aquest fet va motivar que alguns historiadors locals creguessen que el nostre orgue provenia de la catedral d’aquella capital andalusa.

Comment here

5 + 2 =