Letra L

Lacy, Carrer de

L’Ajuntament de Vinaròs li va dedicar molt posteriorment l’any 1842 (sessió del 26 d’agost), el carrer o travessera que ara es diu de Safon però que llavors es denominava de la Constitució o de S. Agustí. Segurament seria el carrer on havia viscut Lacy en la seua etapa vinarossenca. El va portar fins el desembre de 1844, que a proposta de Baltassar Piñol es van retornar tots els noms dels sants als carrers. Dita travessera s’anomenava llavors de S. Agustí. Vide Lacy y Gautier, Lluís.

Comment here

6 + 1 =