Letra L

La Sénia

Població catalana. L’any 1419 va haver un plet entre La Sénia i «Vilanaroç» que va guanyar aquella població pel mèrit del seu síndic Jaume Linyà. El de Vinaròs, Pere Forner, va dur les de perdre, encara que el Rei Alfons V, a qui ben bé el nostre poble li pot agraïr que li diguessen el Magnànim, va tenir a bo no carregar-nos els costos de l’esmentat plet. (Enric Bayarri en «El Llibre de Privilegis de la Vila de Ulldecona». Tortosa, 1951).

Comment here

+ 80 = 87