Letra J

Jurats

Autoritats municipals. Eren les immediats a l’autoritat del Justícia i sempre n’ eren dos: El Jurat en Cap i el Jurat Menor. La relació dels que ens han aparegut és la que adjuntem a la llista de Justícies.

Comment here

27 − 23 =