Letra J

Julian i Osset, Josep

(Vinaròs, 1716?). Militar. De l’estat Noble. Es considera vinarossenc encara que segons altres informacions molt verídiques donades pel seu fill quan entrà de cadet guàrdiamarí a Cartagena havía nascut a Miralbell en 1720. Va obtenir títol reial de noblesa en 1777. Estava casat amb Mª Antonia Jovaní Zurita. A l’any següent es va donar una reial provisió executòria “d’infançons” a favor dels seus fills, Francesc Lluis i Vicent. Com a “Caballero hidalgo” va testimoniar documentalment el 23 de març de 1784, tenint llavors 68 anys d’edat, davant la necessitat perentòria de la Vila de construir el nou edifici de l’ajuntament. Era el propietari del magnífic edifici conegut a la raval Socors com “Palacio”, amb l’hort i la torre, (aquesta construida ja l’any 1609).

Comment here

49 − = 39