Letra J

Juan Boix, Fernando Franc

juan_boix(Vinaròs). Llicenciat en Ciències Biológiques per la Universitat de València. Es especialista en Genètica. Guanyador amb altres companys del Premi Calidad de vida del Congrès Nal. de Jóvenes Investigadores. (setembre de 1993, a Oviedo). Ha treballat per a l’Ajuntament de Vinaròs durant 1994-95, com a responsable d’unes àrees de Benestar Social. Es coautor amb Josep Ramon López Macip de “Estudio de la Sierra de la Ermita de Vinaròs”, publicat per Edit. “Antinea” en 1997. Professor d’Institut.

Comment here

− 4 = 3