Letra J

Joc de pilota

jocDiversos emplaçaments ha tingut la pràctica d’aquest joc a Vinaròs. En un dels establiments de 1647, del Justícia, aparèix el següent establiment curiòs: “Ittem, se establix que la persona que jugarà mentres estaran en Missa y Vespres encórrega en 5 sous per a la llumenària del Santíssim Sacrament”“ (nº 47 del Justícia). (L’explicació de que llavors es jugava junt o contra la mateixa paret de l’església i va ser entesa quan en setembre de l’any 2007 es restaurava la primera capella sense altar pel que s’entra en la sacristía i en quina finestra, situada a prou altura, van aparèixer encalades unes cinc o sis pilotetes mitjanes de pell, comles que normalment s’utilitzen en aquest joc valencià. Borràs Jarque parla extensament d’aquest joc que es va practicar en diversos llocs (pàgina 358 de la reedició “Amics de Vinaròs”) i Baila Pallarés en la pàg 174 de la seua principal obra). Dits llocs eren junt a la muralla i torre de l’Alfac, des d’on aniria al carrer de Sant Nicolau, passant al de Santa Magdalena de dins. Finalment i abans de la guerra civil de 1936-1939 es jugava en un solar del carrer del Pont, nº 14, conegut com “El trinquet”, amb forma de L, que s’extenia fins al Carrer del Molí” i pertanyia a Pedro Giner que desprès va canviar pel negoci de taulons de fusta. Ell tenia la vivenda en una casa nova i estreta del veïnat al mateix pany o vorera amb façana de disseny modernista (nº 10).

Comment here

36 + = 37