Letra I

Institut de formació professional «Mestre Vilaplana»

institut_formacioEn l’ actualitat Institut de Batxillerat a l’igual que el Leopold Querol. Oficialment està situat al Camí Sant Gregori s/n. Es van cedir al Ministeri d Educació i Ciència per part de l’Ajuntament els terrenys de dos parcel.les colindants de 10.000 metres quadrats adquirides a la Partida de les Murteres en Sessió del 22 de juny de 1976. El pressupost del contracte va ser de més de 46 milions i l’Empresa constructora Dragados y Construcciones, a la que se li va adjudicar per 38 milions i mig. Les obres, iniciades en març de 1978, van quedar paralitzades per problemes financers. L’Ajuntament va haver de correr amb treballs d infraestructura, (xarxa d aigua, cloaques, etc), amb 7,5 milions. Es va inaugurar bastants anys més tard, en octubre de 1981, amb una capacitat fixada de 600 alumnes, en una quinzena d aules, sent les rames que s’impartien Electricitat (Electrónica i Electr. Industrial), Automoció Mecànica de l’automòvil i Mecànica i electricitat de l’automòvil), Sanitària (Clínica i Laboratori), en el primer i segon grau. Com que la Formació Professional ha estat desprestigiada per manca d’alumnat estudiòs, el Centre ha tingut molts directors per ser el seu professorat de pas. Entre ells citem al primer, Xavier Pagès i Segarra i a Alina Ferrer, Mª del Carmen Félez Aldúa, Patricia Casquillo Fumanal, Alicia Cervera (Curs 92-93). Cal destacar que des de dit Institut es van dur a terme les primeres proves i emissions de Televisió Local per part dels alumnes del darrer curs d electrònica Salvador Martínez i Antoni Alcaraz Redó en març de 1985, dins de la II Setmana Cultural.

Comment here

8 + 2 =