Letra I

Insaculació

Sistema de sorteig dels principals càrrecs municipals de Justícia, Jurats i Mustassaf per a un any de vigència. Es va establir aquest sistema que devia ser supervisat pel Lloctinent de Montesa en 27 d’abril de 1628 a instàncies del Rei Felip III qui envià el manament en 6 de març. Vide Justícia.

Comment here

39 − = 29