Letra I

Ibañes (o Ivañes), Joan

ibañesArquitecte. Obrer de Vila, d’origen aragonés, afincat a Vila-real. Autor de la Capella de la Comunió de l’Arxipresta vinarossenca. La façana de pedra, però, es de l’arquitecte Chambó. Borràs Jarque cita a Ibàñez en les pags. 135, 136 i 310, aportant el contracte sencer dels jurats de la vila amb ell com a «albañil», lloc d ubicació, etc. Olucha Montins en «Dos siglos de Actividad Artística en la Villa de Castellón” (pàgs. 50-51) diu que la primera notícia a ell referida és de 1644, quan el 13 de desembre obliga amb els frares agustins del Convent de sant Telme de Vinaròs a realitzar durant quatre anys, diverses obres en el mencionat convent. Ibàñez va ampliar l’església gòtica de Lledó, -sobretot a la capçalera- i el convent dominicà de sant Tomàs a Castelló.

Comment here

3 + 7 =