Letra H

Hermandad de labradores y ganaderos

hermandadEntitat creada a la postguerra. Havien estat abolits pel règim de F. Franco tots els sindicats existents abans de la guerra i creada la Revolución Nacional Sindicalista, naixent nous sindicats anomenats “verticals”, entre ells els de les “Germandats”, per decret de 10 de setembre de 1944. La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos va estar vigent fins l’adveniment de la democràcia (1982) en que les Cambres, també conegudes així, van estar abolides.

Comment here

28 − 25 =