Letra H

Heraldo de Vinaroz

heraldoSetmanari local fundat per la Unió Patriòtica en 1927 baix el règim de la Dictadura de Primo de Rivera i dirigit per Francesc Puchol Puchol. Era per tant d’idees polítiques patriòtiques i similar a l’Heraldo de Castellón, dirigit per Castelló i Tàrrega. A l’acabament del règim, l’Heraldo de Vinaroz va ser reprès i dirigit pel jove Manuel Foguet Mateu, reconvertint-lo en apolític i literari. Va deixar de publicar-se l’11 d’octubre de 1931, quan aquest va traslladar-se a viure a Barcelona, publicant uns 240 números dels quals se’n conserven 95.

 

heraldo_2

Comment here

+ 6 = 15