Letra G

Guerra de les Barricades

Amb esta denominació va ser coneguda la sublevació republicana que tingué lloc a València en 1869, la qual inicialment va superar a les poques forces militars que estaven a la ciutat. Va ser necessari reunir fins una divisió per controlar el districte militar, portant unitats des de molts diversos llocs. Per exemple en Vinaròs el Batalló de “Cazadores de Prim” es va incorporar a la columna del brigadier Velarde, integrada per un batalló del Regiment d’Infanteria de Burgos, tres companyies del Regiment d’Infanteria de Catabria i una secció de Carrabiners, embarcaren al port de Vinaròs a bordo del vapor San Álvaro i arribaren al Grau de València a boca de nit del dia 9. Una setmana després va ser sufocada la sublevació, encara que sigué precís bombardejar la ciutat per sotmetre als insurgents.
Gaceta del Aula. Noticiario del Aula Militar Bermúdez de Castro. Castellón, marzo 2013, nº 136.
(A.C.A.V.)

Comment here

99 − = 89