Letra G

Grup lliure

grupAssociació de pacients de la Unitat de Salut Mental. En 1994 ofereix activitats d’integració social als malalts mentals crònics en els locals dels Serveis Socials, dirigits per Elia Forner, terapèuta ocupacional.

Comment here

+ 58 = 63