Letra G

Gremi dels fusters

gremiTenien per patró a Sant Josep amb altar propi en l’església. En 6 de març de 1594 van donar a construir a fusters confrares el seu altar dedicat a Sant Josep. Constituien el gremi els fusters propiament, els mestres de carros, tonelers i els mestres d’aixa i ribera. En eixe any referit, 1594, comença el llibre de la Confraria del gremi que existia a la parroquial “Llibre de la Confraria del Gremi dels Fusters i Mestres d’Aixa baix la invocació de Sant Jusep”.

Comment here

8 + 2 =