Letra G

Governació de Sant Mateu

governacioVinaròs va pertànyer a la Governació de Sant Mateu mentre aquesta divisió de Montesa va estar vigent durant segles. En el plet de 1697 sobre les aigües del riu Sénia figura el governador Fra Benet de la Figuera i Calatayud. En 1705 trobem com a Governador a Jordi de la Figuera. En 1733, en el document de la resolució del dret de les aigües del riu Sénia, apareix com a governador un altre cavaller, D. Benet de la Figuera. Un estudi molt acurat del mapa el van fer Miguel García Lisón i Arturo Zaragoza Catalán en el butlletí del CEM, nº 15 en 1986.

Comment here

44 + = 54