Letra G

Gómez de Membrillera, Frederic

Metge de l’ Aparato Digestiu. La seua casa de la raval Socors llueix encara l’escut nobiliari del Sr. Febrer i Calderón, Marquès de Gironella. El Sr. Frederic és descendent per línia materna dels Febrer de La Torre-Uguet.
ARBRE GENEALÒGIC DELS PROPIETARIS DE LA CASA DE MEMBRILLERA
FEBRER I CALDERÓN, MARQUÈS DE GIRONELLA
I
FCO. CALDERÓN I ANSUÀTEGUI, General? Coronel d’ Artilleria (Casa de las Coronelas)
I
FILLA + ESTANISLAO UGUET, Alcalde de Vinaròs
I
PALMIRA UGUET FEBRER + JOAQUIN GIMENO, Enginyer de Camins
I
MARIA GIMENO UGUET + Fco. GÓMEZ DE MEMBRILLERA I PIAZZA
I
(Embarg de la casa durant la Guerra Civil de 1936.
S’ instal.la en ella la Legió Cóndor)
I
FEDERICO GÓMEZ DE MEMBRILLERA Planta baixa i 1er pis + PALMIRA GÓMEZ DE MEMBRILLERA 2º pis
I

Comment here

54 + = 61