Letra G

Goigs

goigsLa nostra ciutat és rica en estampacions de goigs, la gran majoria d’ells impresos antigament. Tant dels referents als sants patrons com a diversos imatges de sants en els que el nostre poble havia dipositat la seua devoció. Respecte als goigs de l’Assumpció, patrona de la Parroquial, es conserven publicats en els anys 50 a la Imprempta Soto i es té memoria de com es cantaven gràcies al record del mestre Paco Baila (Vegeu “Cançons i Costums de Vinaròs” , 1ª part). De la Mare de Déu de la Misericordia es conserven diferents exemplars amb lletres prou diferents: uns més antics (1800 aprox.) porten el nom de l’artista Piñol que els va dibuixar, uns segons es van estampar a València, al carrer Bolseria, 22, i uns tercers a la mateixa imprempta amb paper de color taronja a la llibreria de Pasqual M. Villalba amb dibuix plateresc atribuïble als mateixos orfebres vinarossencs; uns quarts es van estampar a l’imprempta Soto local en 1945 amb dibuix molt més senzill que segurament faria el pintor Molés. Més tard apareixen impresos sense cap dibuix uns cinqués ja a la imprempta de la Viuda de Soto. Es conserva la seua melodía. De Sant Sebastià es conserven diferents tipus d’exemplars impresos a la mateixa imprempta de Valencia amb dibuix del sant similar al de la Vilavella, uns impresos amb el cartell del III centenar de la Relíquia en 1910 i uns molt posteriors (sobre 1940) amb la fotografia del “Morenet” o imatge perduda durant la guerra civil de 1936. Per la festa del sant de 1994 la Caixa Rural va fer publicar uns exemplars sobre gravats dels segles XVIII i XIX i també uns altres sobre els de Sant Roc no tant antics, però imitant-los. D’entre els anys 1822 a 1864 són els impresos a València per la imprempta de Laborda, del Jesús Natzaré, “venerado en la Iglesia del Padre San Agustín, de la villa de Vinaròs”, dels quals es conserva que coneguem un sol exemplar a la Biblioteca Nacional de Madrid. De 1847 són els de “Afectos Devotos a Jesucristo Crucificado, cuya sagrada imagen se venera en la capilla del antiguo cementerio” segons resa la propia estampa. De l’any 1882 són els de Sant Antoni, impresos a la imprempta de S. Issuar de Tortosa en 1882. D’aquesta època més o menys deuen ser els que també es conserven impresos de la Verge del Carme en l’Escola Tipográfica Salesiana de Sarriá (Barcelona). Dels goigs dedicats al mártir Sant Valent conservem la lletra i dels Goigs a Santa Victoria també conservem lletra i música, gràcies a la memoria del mestre Paco Baila i es troben recollides al llibre ja esmentat de “Cançons i Costums de Vinaròs”.

Comment here

2 + 6 =