Letra G

Gironella

Població catalana de la província de Barcelona. El seu antic marquesat està lligat a la nissaga vinarossenca dels nobles Febrer de la Torre i així la casa de Membrillera, de la raval del Socors, adquirida en 2002 per la Caixa Rural- Caixa de Vinaròs, ostenta l’escut heràldic del Marqués de Gironella, Josep Maria Febrer i Calderón. Havent requerit Ramon Redó alguna informació a l’Ajuntament de Gironella, se li va respondre per part del seu arxiver amb la capçalera de l’imprés de l’Ajuntament el següent: “Gironella, 23 de Desembre de 1989. / Sr. Ramon Redó Vidal. / Vinaròs. Distingit senyor: L’Ajuntament de Gironella m’ha passat, amb una mica de retard, la seva carta del 21 de Novembre, que, com arxiver del mateix Ajuntament, contesto tot seguit. / Josep d’Agulló i Pinós va rebre de Felip IV (cinqué d’Espanya) el títol de Marqués de Gironella l’any 1702. La nissaga dels Agulló Pinós, Barons de Gironella, s’extingí a meitat del segle XVIII i passà el títol d’aquest Marquesat a la família Sentmenat. L’última descendent d’aquesta família, Lluísa, morta l’any 1850, casà amb Manuel Mª de Calvo-Encalada-Orozco i, d’aquest passà a la família Febrer. / Després de la desamortizació de Mendizábal i que Gironella fos cremada pel Comte d’Espanya l’any 1839, durant la primera Guerra Carlina, els Marquesos de Gironella van deixar d’ocupar-se d’aquesta vila, on no els quedava quasi cap possessió. ( Si no m’erro, l’actual Marqués de Gironella és el senyor Josep Mª de Febrer i de los Rios, que viu a Barcelona i, encara que alguna vegada s’ha procurat connectar-hi per intentar consultar els seus arxius, fins a l’hora present, no s’ha dignat contestar-me. Aquest senyor deu ser el nét o besnét del senyor Josep Mª Febrer i Calderon, del que parla en la seva carta. / Li he explicat tot això perque vegi que el títol de Marqués de Gironella ha donat molts tombs des de la seva institució i que els actuals propietaris no han tingut cap relació amb aquesta vila, en el que va de segle. De totes maneres, si aconseguís alguna informació sobre aquesta família, estigui segur que li faré arribar. / Aprofito l’avinentesa per saludar-lo ben atentament. / Signat Josep Busquets i Castella”.

Comment here

43 + = 47