Letra G

Gil de Castelldases, Joan Baptista

(Vinaròs segle XVII). Prestigiòs Catedràtic de Medicina de la Universitat de València. Catedràtic d’Anatomia i Professor de la Càtedra d’Herbes. En eixa època dels Austries els estudis de les propietats medicinals de les herbes estava llavors en plena efervescència. Fou gran valedor, colaborador i mecenes del gran gravador valencià Crisòstom Martínez (València 1638- Flandes 1694) que fou l’autor d’una completíssim “Atlas d’Anatomia Humana”. Degut al seu prestigi, els jurats de València van demanar llicència al Rei Carles II per l’augment de sou del catedràtic Juan Bautista Gil l’ 1 de juny de 1688. És l’autor de la Censura de la “Praxis Médica Valentina” del Doctor Felix Julián Rodríguez. Es citat per Faustino Barberá en “Valencianos Ilustres” (Revista Valenciana de Ciéncias Médicas).

Comment here

− 5 = 2