Letra G

Gavina

Nom d’un xicotet carrer de xalets que recau al carrer del Capità Cortés i davant mateix dels blocs dels mariners. No sabem si aquest nom és oficial perquè no l’hem vist publicat, desconeixent si la designació va ser per acord municipal o per simple desig dels propis veïns.

Comment here

57 + = 65