Letra G

García Ferrer, Miquel

(Vinaròs, s. XVI). Pintor i daurador. El 8 de febrer de 1606 el retaule de l’antiquíssima comfraria de Sta. Bàrbera va ser pintat i daurat per «Michael Garsia ferrer pictor villae Vinarosii, por mil dracmas béticas» (Bover Puig en “La Arciprestal de Vinaroz” (Setm. “Vinaroz”, 28-VII-1973).

Comment here

9 + = 19