Letra G

Galiana i Ramón, Josep

(Oriola, València 1805-Vinaròs 4-V-1868). Advocat, Registrador de la Propietat i Jutge. Fou alcalde «Corregidor» de Vinarós en dos ocasions (1850 i 1854). Nomenat Comisari de Monts de la província de Castelló en 1854. Ja havia ocupat els càrrecs de Registrador i Jutge de Primera Instància de Balaguer, Lleida abans de ser-ho de Vinarós. Batxiller en Filosofia en la Universitat d’Oriola (1820), i de Lleis (1822), fou Alfères de la Milicia Nacional de Lleida (1836), Comanant d’armes de Balaguer, etc. Sent Jutge de Primera Instància de Vinarós, va prendre part molt activa en les gestions antiepidèmiques del còlera de 1854 i va crear la Milicia Nacional de Cavalleria; va prendre part molt activa en desbaratar el desembarc del Rei carlí de la Ràpita , ja que va contribuir a la captura del general Elio i del seu secretari, així com el descobriment del seu amagatall a Ulldecona on es trobaven els Infants carlins. Vidu de Josepa Marlés Ortiz es va casar amb la vinarossenca Dolors Mayó Sirés el 19 de maig de 1854, sense haver tingut fills de cap dels dos matrimonis. Autor d’un drama en tres actes, en prosa , titolat «Los enterradores» (Drama en tres actos, prosa. 1865), que fou publicat en el Set. “Vinaroz” el 29 de desembre de 1962. Galiana va sostenir un plet amb l’ex-alcalde Joan Uguet, per incumbències sobre el seu mandat, i que va acabar perdent en 1856. Molta documentació del personatge es trova a l’arxiu privat de J. A. Gómez Sanjuán.

Comment here

1 + = 5