Letra G

Gavaldà Bel, Josep

gavalda_bel(Vinarós 3-X-1818 – Madrid 21-IV-1870). Músic i compositor notabilíssim. Organista de la Parròquia de Sant Blai de Tortosa. Obligat a ingressar a files, es va presentar al general carlí Cabrera en Morella i una vegada caiguda dita població en mans de l’exèrcit lliberal va ser indultat en premi als seus mèrits artístics, sent confirmat en el mateix càrrec de Músic Major de la Guàrdia Reial. Director de Música del Col.legi Militar de Toledo i d’ altres diversos regiments. En 1856 va fundar en Madrid una publicació per a bandes militars baix el títol de «El Eco de Marte». Va composar dos simfonies per a gran orquestra, una missa a sis veus, una Salve a cinc veus i un extens repertori per a banda. Va morir a Madrid el 21 d abril de 1870 segons afirmen Ràfels Garcia i Borràs Jarque, encara que en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana s’assegura que va morir en 1890, confonent-lo amb el seu germà. Modernes antologies de música militar inclouen la seua obra «El grito de la Patria», composta en 1860. Palacios Bover va escriure sobre aquest music en la revista “Fonoll” nº 4.

Los hermanos Gavaldá

Comment here

73 + = 81