Letra F

Fulla de col, La

fullaDiari (?) satíric juvenil fundat i dirigit per Francesc Argemí Poy. Publicat el primer número el 15 de març de 1896, estava escrit en la nostra llengua. Diem que si era diari perquè les poques mostres que es tenen confirmades d’aquesta publicació -la ja citada i dos més que nomena Ribelles Comín-, son dels dies 18 i 19 de març de 1896. Per fer honor al seu títol, s’imprimia en paper de color verd i així ho explicitava: «A tal fi, tirem al carré estes fulles que, per lo bastes y ordinariotes, mes que literaries serán fulles de col». Va tenir una existència molt curta, a pesar de la simpatia que despertava entre els seus lectors. Quan un amic li va preguntar a Argemí què li havia passat a «La fulla de col», li va respondre que com era verda, se l’havien menjat els caragols. L’únic exemplar que ha arribat als nostres dies, el primer, li’l va donar Josep Sebastià Farga a mossèn Manuel Milián, el qual quan ja major es va retirar jubilat a la seua Morella natal.li’l va passar a Joan Bover Aquest el va passar a “Amics de Vinaròs” que el conserven al Museu Municipal.

Comment here

+ 55 = 62