Letra F

Fortí, Carrer del

Nom que es va donar durant un temps a la zona de passeig recaent a dita platja. Vegeu Passeig Blasco Ibàñez.

Comment here

+ 46 = 51