Letra F

Forenses

Els darrers metges que han exercit de forenses en la nostra ciutat són Ramon Frexes Ferran (que apareix en exercici en 1917-1924), Mario del Pino y de la Vega, durant la República i Guerra Civil (1931-36) i Agustí Ribera Hernández, que ho era abans de la República i després de la Guerra. Amb motiu de la jubilació d’aquest, que va exercir el càrrec també durant tota l’època franquista i posterior democràcia, ocupa el càrrec Pedro Espuny Olmedo, des de novembre de 1985. Mari Carme JUAN ROIG (Vinaròs, 1963), llicenciada en Medicina, per resolució del BOE de 27 de maig de 2003, exerceix la medicina general i de metgessa forense a Vinaròs.

Comment here

28 − = 25