Letra F

Finques de propis

Es denominaven així les finques que pertanyien al Comú. Amb la desamortització van passar a mans de particulars. Així veiem que Agustí Francesc Mayó Sirés, quan obtingué el càrrec d’alcalde des del 13 d’agost de 1856, el dia 26 del mateix mes va sol.licitar a la Reina Isabel II una casa de Misericòrdia per als vellets desemparats, a la que es destinaria el 80 per cent de les vendes de les finques de propis, sent aprovada dita petició el 15 i 24 de setembre.

Comment here

86 − 81 =