Letra F

Figuerola, Sebastiana

(Vinarós 1619-1672). Vinarossenca que, després de d’haver quedat vídua, es va fer monja Agustina i va dur una vida molt santa. Se li va atribuir un miracle.

Comment here

12 − = 3