Letra F

Festes de la joventud

361  IDEM.L’any 1967 es van instituir o implantar per la recent creada O. J. E., (Organització Juvenil Espanyola) rama més jove del Front de Joventuts de la Falange, a tot l’Estat Espanyol unes festes recreatives i esportives que anaven dirigides als jovens, i que es feien al voltant de la figura del rei Ferran III, el Sant, “San Fernando” que es celebra per l’Església el dia 30 de maig. Existia la figura del Delegat Local de Joventuts que encarnava llavors a Vinaròs el Sr. Santiago Trallero Luaña, actuant com a coordinador. Els actes consistien en proclamació de la reina i dames, pregó, missa d’ofrena al sant, i concursos com de tennis taula, tir amb carabina i competicions d’atletisme; sopar de germanor i final de festa o ball, amb l’actuació d’un conjunt jove de la localitat.

362  A Ñ O   1 . 9 7 4Van perdurar sols durant el temps que li va quedar de vida al règim de Francisco Franco, és a dir, fins 1975 o pot ser un parell d’anys més fins l’adveniment de l’actual democràcia. Com estaven marcades d’una connotació tant política, mancaven de l’acceptació del gran públic treballador.

Comment here

− 3 = 1