Letra F

Febrer Grau, Francesc

Vinaròs, segle XVIII). Provincial de l’Orde dels Caputxins i teòleg. Qualificador del Sant Ofici. Apareix predicant en Vinaròs amb motiu de la baixada de la Mare de Déu de la Misericòrdia en maig de 1765. Vide Fra Francesc de Vinaròs.

Comment here

13 + = 22