Letra F

Febrer (de la Torre) i Pedro, Manuel

Capità dels milicians vinarossencs, que va lluitar, l’any 1810, fent guerrilles per la part de Sogorb. Germà de Josep (l’anterior). El 1806 va manifestar que volia exercir la majoralia que tants anys havia sigut de la família dels Febrer de la Torre, sent-li concedida i entregada la imatge, peanya i demés efectes de la Capella de la Puríssima. A l’any següent va tenir lloc un plet per tal assumpte entre Febrer de Pedro i l’Ajuntament, cedint la imatge a la Parroquial i sent el Febrer i de Pedro, el qual signava amb el cognom De la Torre, majoral els dos anys següents de 1807 i 1808. El 22 de juny de 1812 va jurar amb els demés individus de l’Ajuntament, fidelitat i obediència a S. M. Josep I, (Bonaparte), com a Alcalde i Jutge ordinari. Apareix com a Síndic Procurador General en l’Ajuntament de 1823. Estava casat amb Dª Reyes Echevarria, la qual va presentar un recurs a la Diputació en 1842, a favor del seu marit. L’Ajuntament havia fet constar que Febrer de Pedro havia pres part en la facció que va fugir amb Cabrera a França, i per eixe motiu li havien confiscat els bens; per indult posterior havia retornat a la Vila, però l’Ajuntament no l’admitia i va ser expulsat.

Comment here

2 + = 4