Letra F

Febrer (de la Torre) i Llano, M. Dolors

(Madrid 1839). Germana menuda de Josep Mª Febrer de la Torre i Llano i de Jacobo Febrer i Llano. Vegeu Jacobo Febrer i Llano.

Comment here

+ 55 = 57