Letra F

Febrer (de la Torre) i Jovaní, Vicent

(Vinaròs, 11-IX-1757 – Cartagena, 3-I-1794). Militar. Tinent de Nau de l’Armada Reial. Va sentar plaça a Cartagena el 8 de juny de 1776. Casat amb sa cosina Jofefa Febrer i Lavelli després de demanar dispensa de la consanguinitat, a Vinaròs el 21 d’agost de 1788. Pare de Josep Mª Febrer i Febrer, Alféres de Nau. Avi de Josep Mª Febrer i Calderón, Marqués de Gironella. Va morir a Cartagena a bord de la nau Francisco de Paula. Segons altres informacions s’assegura que va nàixer l’any1758.

Comment here

6 + 1 =