Letra F

Febrer (de la Torre) i Febrer, Josep M.

Tinent de Nau. (Cartagena, 27-VII-1792,-Barcelona, 20-VIII-1839). Fill únic. Va sentar plaça als dotze anys (ja orfe de pare), de guardamarí, a la Companyia de Cartagena el 20 de març de 1805, testificant la seua noblesa pels quatre costats, ja que era fill del vinarossenc Vicent Febrer i Jovaní, Tinent de Nau de l’Armada Reial i de Josepa Febrer i Lavelli (cosina). Va embarcar com a guardamarí en el vaixell Reina Luisa el 29 d’agost de 1806 i en la Fragata Proserpina l’1 de novembre de 1808. Va ascendir a Alfères de Fragata el 23 de febrer de 1809. Encara que en els diversos documents s’afegeix que tenia un defecte físic, (degut sense dubte a la consaguinitat dels seus pares que eren cosins), aquest no s’ especifica. El 1820 ell i sa mare –vídua – ajuden a sufragar les despeses de la festa de la Puríssima. Casat amb Josefa Calderón i Ansuàtegui el 1823 aproximadament. Pares amdòs de Josep Mª Febrer i Calderón, Marqués de Gironella. L’any 1823, durant la revolució liberal (ell era realista), estava a Vinaròs amb llicència ilimitada amb un sou de 100 reals al mes. El 19 de setembre de 1836, ja retirat, li naix una filla: Eloisa, Vicenta, Benita, Rita, Matea. En una escriptura de 1842 s’assenyala que al diputat al Congrès Manuel Mª Febrer y González li quedava un hort de la casa (Col.legi Consolació) que llindava entre altres, amb horts de la vidua del Baró d’Herbés i hereus de Josep Febrer y Febrer. Aquest hereu era el Marqués de Gironella, Josep Mª Febrer de la Torre y Calderón, que correspon a l’escut de la casa de la raval Socors, coneguda com dels Membrillera. (Meseguer Folch, V. “Los realistas de Vinaròs, 1823-1833” en el Butlletí del CEM, nº 25. Gener-març de 1989).

Comment here

46 + = 47