Letra F

Fart, Platja del

Nom d’una platgeta que es trobava on actualment és el passeig Fora Forat. La mota de la sénia del Tio Fart que es trobava molt prop de la costa va quedar engolida per la mar als anys cinquanta.

Comment here

6 + 1 =