Letra E

Euterpe

Nom d’una banda de música vigent intermitentment els anys 1884 a 1886. En 1891 apareix disolta, i torna a reaparèixer en 1896. Fou el nom també d’un grup coral de vinarossencs afincats a Barcelona que van donar origen a aquella Colònia Vinarossenca als anys vint.

Comment here

+ 75 = 78